ZAJĘCIA DODATKOWE I SPECJALISTYCZNE

 

mgr Magdalena Baran

mgr Robert Iżewski

mgr Robert Iżewski

mgr Helena Bichta

lic. Anna Woroniec

lic. Natalia Piska

mgr Martyna Szwinta

mgr Robert Iżewski

Zumba

Estera Ilnicka

mgr Anna Gliszczyńska - wg potrzeb, konsultacje indywidualne/ grupowe, obserwacja zajęć