RAMOWY ROZKŁAD DNIA

GODZINY

PRZEBIEG

600 – 730

Schodzenie się dzieci do przedszkola:

·          zabawy dowolne podejmowane z inicjatywy dzieci,

·          rozmowy kierowane z dziećmi zgodnie z realizowaną tematyką oraz  zainteresowaniami dzieci,

·          oglądanie książek, albumów, czasopism dziecięcych,

·          praca z zespołem dzieci lub indywidualna wspomagająca ich rozwój (stymulująco kompensacyjna, wyrównawcza,  praca z dzieckiem zdolnym).

 

730 – 830

Zabawy wynikające z własnej aktywności dziecka:

·          zabawy tematyczne, konstrukcyjne, manipulacyjne, badawcze.

Zabawy i zajęcia o charakterze ogólnorozwojowym:

·          ćwiczenia artykulacyjne, zabawy i ćwiczenia wspierające rozwój dziecka, prowadzenie obserwacji pedagogicznej,

·          ćwiczenia poranne, zabawy ruchowe, zabawy integracyjne.

830 – 845

Czynności higieniczno – porządkowe:

·          porządkowanie sali wg. poznanych i umówionych zasad. Przygotowanie do śniadania. Wdrażanie
i przyswajanie nawyków higieniczno – kulturowych. Opanowanie umiejętności mycia rąk.

845 – 915

Śniadanie:

·          nauka i utrwalanie umiejętności kulturalnego jedzenia. Odpowiednia postawa, ciche i spokojne wstawanie od stołu. Zabiegi higieniczne – mycie rąk i zębów.

915 – 945

Zintegrowana działalność wychowawczo-edukacyjna:

·          zajęcia wychowawczo-dydaktyczne realizowane w oparciu o nową podstawę programową i przyjęty program wychowania przedszkolnego, rozwijające aktywność dziecka w różnych sferach rozwojowych.

 

945 – 1015

Zabawy dowolne przy niewielkim udziale nauczyciela:

·          zabawy swobodne, spontaniczne inspirowane przez dzieci.

1015 – 1100

Pobyt na powietrzu:

·          gry sportowe, zabawy ruchowe proponowane przez nauczycielkę,

·          zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci,

·          obserwacje przyrodnicze, wycieczki, spacery,

·          w przypadku niesprzyjającej aury - gry i zabawy ruchowe w sali.

1100  1130

Obiad:

·          czynności opiekuńcze, porządkowe, higieniczne i samoobsługowe,

·          praca nad prawidłowym posługiwaniem się sztućcami, zwracanie uwagi na dokładne żucie pokarmów
i zjedzenie wszystkich potraw.

1130 – 1200

Przygotowanie do leżakowania:

·          wdrażanie do samoobsługi.

1200 – 1330

Odpoczynek na leżakach zgodnie z potrzebami dzieci:

·          odpoczynek, relaksacja.

 

1330 – 1400

Ubieranie się dzieci:

·      wdrażanie do samodzielnego przebierania się i wzajemnej pomocy – zachowanie kolejności zakładania odzieży, prawidłowe składanie piżamki.

1400 – 1430

Obiad ( zupa + deser):

·          czynności porządkowe, higieniczne i samoobsługowe praca nad prawidłowym posługiwaniem się sztućcami,

·          utrzymanie porządku przy stoliku, prawidłowa postawa siedząca.

1430 – 1530

Zabawy i inne czynności:

·          zabawy ruchowe, edukacyjne organizowane przez nauczycielkę,

·          zabawy swobodne wynikające z zainteresowań dzieci w sali,

·          sytuacje wychowawcze organizowane przez nauczycielkę oraz podejmowane z inicjatywy dzieci,

·          praca wspomagająca rozwój dziecka,

·          zajęcia dodatkowe

·          kontakty okolicznościowe i indywidualne wynikające z potrzeb dzieci,

·          swobodne zabawy dzieci w kącikach zainteresowań.

 

1530 – 1600

Podwieczorek:

·          czynności porządkowe, higieniczne i samoobsługowe

·          utrzymanie porządku przy stoliku, prawidłowa postawa siedząca.

1600 – 1715

Zabawy i inne czynności:

·          zabawy w ogrodzie przedszkolnym,

·          zabawy swobodne wynikające z zainteresowań dzieci w sali oraz w kącikach zainteresowań,

·          zabawy stolikowe z wykorzystaniem gier planszowych, układanek, puzzli itp.,

·          uroczystości przedszkolne,

·          indywidualne kontakty nauczyciela z rodzicami w miarę zaistniałych potrzeb.