Nasze przedszkole od początku swojej działalności chętnie angażuje się w programy edukacyjne oraz bierze udział w różnorodnych konkursach. Aktywność ta umożliwia nam doskonalenie naszego warsztatu pracy oraz na rozwijanie możliwości i zainteresowań wychowanków.

Programy edukacyjne w które się angażujemy:

 • Akademia Aquafresh
 • Akademia Play-dooh
 • Czyste powietrze wokół nas
 • Kubusiowi Przyjaciele Nautury
 • Edukacja Fundamentalna
 • Dzieciństwo Bez Próchnicy
 • Akademia Misia Haribo


Konkursy:

 • Szukaj Rady Na Odpady
 • Basiowy Bal Pasiastych
 • Przyjazny Osobie Niepełnosprawnej
 • Góra Grosza
 • Przegląd Gróp Kolędniczych i Zapustynych
 • Drzewo Przyjaciel Dziecka
 • Róznorodne konkursy plastyczne ogłaszane przez PDK


Osiągnięcia z których jesteśmy dumni:


I miejsce w konkursie Kubusiowi Przyjaciele Natury

Jako najpiękniejsze miejsce w naszej okolicy wskazaliśmy Krzywy las zwany także Bajkowym Lasem znajdującym się w Nowym Czarnowie koło Gryfina. Jest to skupisko około 100 zdeformowanych sosen, które zamiast piąć się w górę skręcają się pod kątem 90 stopni i wyginają się szerokim łukiem ku górze. Nagrodą główną w tym konkursie był aparat fotograficzny, pomoce dydaktyczne, soki oraz upominki dla dzieci. Dzięki wspólnemu zaangażowaniu całej placówki oraz rodziców udało nam się zdobyć I miejsce. Krzywy Las okazał się być tak atrakcyjny, że zainteresowała się nim ekipa TVN'u, która wspólnie z dziećmi odwiedziła to miejsce. Poniżej pamiątkowe zdjęcia.

 

Projekt Dzieciństwo Bez Próchnicy


Celem głównym projektu jest obniżenie częstotliwości występowania próchnicy u dzieci w wieku 0-5 lat. Nasze przedszkole odwiedziła Pani stomatolog, która prowadziła z dziećmi zajęcia edukacyjne i praktyczne. Ponadto podjęte zostaną działania edukacyjne i profilaktyczne realizowane na rzecz grup docelowych związanych z dziećmi w wieku 3- 5 lat- szkolenia dla nauczycieli, dzieci oraz rodziców realizowane przez edukatorów, wyposażenie dzieci w szczoteczki i pasty do zębów, rozprowadzenie filmu edukacyjnego.

 

 

Edukacja fundamentalna

Czas trwania projektu: 1.11.2012 – 31.10.2014 (24 miesiące)

Nasze przedszkole bierze udział w Europejskim Programie Edukacja Fundamentalna, którego głównym celem jest zmniejszenie barier występujących w edukacji małych dzieci w 80 przedszkolach 16 województw Polski, poprzez opracowanie oraz wdrożenie interdyscyplinarnego programu wychowania przedszkolnego wykorzystującego technologię ICT oraz TIK w edukacji.
W ramach programu nasze nauczycielki pani Anna Młodawska oraz Krystyna Ciesielska brały udział w szkoleniu w Szczecinie. Na zakończenie projektu nauczycielki otrzymają certyfikat uzyskując tytuł nauczyciela Edukacji Fundamentalnej. Nauczycielki brały udział w części teoretycznej oraz praktycznej. Uczyły się form i metod prowadzenia zabaw z dziećmi rozwijających indywidualne uzdolnienia dziecka oraz jego wielorakich inteligencji.
Ideą programu jest wszechstronne wspieranie rozwoju dziecka od drugiego do szóstego roku życia, ujednolicenie oddziaływań domu i przedszkola. Program oparty jest na teorii inteligencji wielorakich Howarda Gardnera. Zwraca uwagę na osiem rodzajów inteligencji, które dane są człowiekowi od urodzenia. To jednak,  w jakim stopniu i które z nich się rozwiną, zależy w dużej mierze od rodziny, otoczenia oraz szkoły, w której dziecko się wychowuje. Wylicza się więc inteligencje: lingwistyczną, logiczno-matematyczną, muzyczną, wizualno-przestrzenną, kinestetyczną, interpersonalną i intrapersonalną, oraz ruchową, które mają bezpośredni wpływ na sukcesy szkolne i życiowe dzieci.  Nauka staje się bardziej skuteczna, gdy można połączyć różne sposoby uczenia w taki sposób, aby dziecko mogło się rozwijać wszechstronnie. Dlatego w programie tak duży nacisk położono na rozwój inteligencji wielorakich.
Program Edukacja Fundamentalna w Przedszkolu jest realizowany równolegle z tradycyjnym programem wychowania przedszkolnego, ponieważ głównym celem jest osiągnięcie przez dziecko zadowolenia z wykonywanej pracy, chęć podejmowania wyzwań, praca w zespole oraz kreatywność.

CELE REALIZACJI PROGRAMU EDUKACJA FUNDAMENTALNA W PRZEDSZKOLU:
1.  Wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji.
2. Budowanie systemu wartości, w tym wychowanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe.
3. Kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek.
4. Rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi.
5. Stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych
6. Troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną, zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych.
7. Budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności i prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych.
8. Wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności, wypowiadanie się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne.
9. Kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej.

31.10.2014 roku realizacja projektu dobiegła końca, aczkolwiek założenia Edukacji Fundamentalnej oraz inteligencje wielorakie są dla nas w dalszym ciągu podstawą do podejmowanych działań. Nie zamierzamy poprzestać na wprowadzaniu  zabaw  fundamentalnych,  będziemy  kontynuować  naszą działalność w połączeniu z realizacją podstawy programowej i programu wychowania.

 

Bicie Rekordu Guinnessa z Akademią Aquafresh

30 września 2014r. o godz. 12.00 nasze przedszkole przystąpiło do bicia rekordu Guinnessa w największej liczbie osób myjących zęby w tym samym czasie. Zapraszamy do obejrzenia pamiątkowego filmu z tego wydarzenia.I miejsce w VI Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki o Zdrowiu

I Miejsce w VII edycji konkursu ekologicznego "Szukaj Rady na Odpady"