Nazwa beneficjenta:
Spółka Cywilna Mariola Kosowska, Anna Gejza

Tytuł projektu:
"Promyczek rozwoju"

Celem głównym projektu jest: zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej w okresie do końca VIII.2020 r. dla 15 dzieci w wieku przedszkolnym z gm. Pyrzyce (8 dziewczynek i 7 chłopców, w tym dla 10% dzieci niepełnosprawnych 2 os.)

Dofinansowanie projektu z UE: 369 021,36 zł:

Zadanie 1:
Dostosowanie obiektu do zwiększonej ilości dzieci. Prace remontowe: 41 000,00 zł;


Zadanie 2:
Doposażenie nowej sali: 25 875,00 zł;


Zadanie 3:
Bieżące funkcjonowanie nowego oddziału: 146 570,45 zł;


Zadanie 4:
Realizacja zajęć dodatkowych dla 15 dzieci z nowego oddziału: 30 982,75 zł;


Zadanie 5:
Realizacja zajęć specjalistycznych dla dzieci z niepełnosprawnościami: 25 056,00 zł;


Zadanie 6:
Formy doskonalenia kadry w kierunku pedagogiki specjalnej: 14 400,00 zł.

 

        Plan szkoleń

        Plan zajęć grupowych

        Plan pracy terapeutycznej

        Regulamin rekrutacji

        Deklaracja uczestnictwa

 

 

 

 

 Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Osi Priorytetowej VIII Edukacja, Działania 8.1 Upowszechnienie edukacji przedszkolnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.
Projekt „Promyczek rozwoju” realizowany jest przy ul. Stargardzkiej 34a w Pyrzycach dla dzieci w wieku przedszkolnym w okresie od czerwca 2019 r. do sierpnia 2020 r.