Projekt "PROMYCZEK II" realizowany w okresie od 1 lipca 2016 r. do 31 sierpnia 2017 r.

Celem projektu jest: zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej w okresie do końca VIII.17 r.dla 20 dzieci w wieku 3-4 lat  (10 dziewczynek i 10 chłopców, w tym dla 10% dzieci niepełnosprawnych).
Główne rezultaty projektu:

  1. Utworzenie 20 nowych miejsc wychowania przedszkolnego (OWP) dla 20 dzieci (10dz/10ch), w tym dla 2 dzieci niepełnosprawnych -w nowej bazie lokalowej.
  2. Rozszerzenie oferty OWP o dodatkowe zajęcia zwiększające szanse edukacyjne dzieci oraz wyrównujące zdiagnozowane deficyty (zaj.specjal., gimn.korekc, SI, wczesne wspomag.rozwoju, zaj.edukac.rozwij.komp.społ-emocj, język., logopedyczne).
  3. Adaptacja i dostosowanie 4 pomieszczeń do prowadzenia OWP.
  4. Doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych 2 nauczycieli placówki wychowania przedszk.(NWP), niezbędnych do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym.
  5. Zaangażowanie w proces wychowania dzieci w wieku przedszkolnym 20/14K rodziców/opiekunów prawnych

DOKUMENTY DO POBRANIA

1. DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

2. REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE PROMYCZEK II

3. FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU "PROMYCZEK II”