W związku z obchodzonym 22 kwietnia Dniem Ziemi przypomnieliśmy naszym podopiecznym o konieczności dbania o naszą planetę. W trakcie zajęć wspólnie omawialiśmy jak opiekować się roślinnością i zwierzętami, czego nie robić by nie zanieczyszczać powietrza oraz jak oszczędzać wodę. Dzieci także segregowały ilustracje śmieci do odpowiednich pojemników. Mamy nadzieję, że wykorzystają tą umiejętność w codziennym życiu.