Systematyczny kontakt dziecka z książką aktywizuje jego rozwój intelektualny i emocjonalny, budzi wrażliwość estetyczną, sprzyja rozwijaniu postaw twórczych oraz wyzwala ekspresję dziecięcą. Nasze działania wspierane są przez zaproszonych do przedszkola gości. Nauczycielki codziennie czytają dzieciom ulubione bajki, baśnie, których słuchanie umila przedszkolakom pobyt w przedszkolu. W grupie Leśnych Ludków zaproszeni goście, którymi są rodzice naszych wychowanków, poprzez czytanie bajek będą zachęcać najmłodszych do sięgania po książki.