Szkoły, przedszkola i żłobki zamknięte

Zgodnie z zaleceniami rządu od 16.03. (poniedziałek) przez dwa tygodnie zamknięte będą wszystkie szkoły, przedszkola i żłobki w całej Polsce. W Pyrzycach  12 i 13.03. (czwartek i piątek) prowadzone będą tylko zajęcia opiekuńcze. Są one przeznaczone wyłącznie dla dzieci, którym rodzice nie są w stanie zapewnić opieki. https://www.gov.pl/web/edukacja/zawieszenie-zajec-w-szkolachhttps://www.gov.pl/web/edukacja/zawieszenie-zajec-w-szkolach

WAŻNE!!!

Rodzice i opiekunowie dzieci do 8 lat mogą skorzystać z dodatkowego, specjalnego zasiłku opiekuńczego. W tym czasie nie będą musieli chodzić do pracy. To 14 dni przysługujące łącznie obojgu rodzicom, niezależnie od liczby dzieci. Zasiłek nie będzie wliczony w ustawowy limit opieki. Mogą z niego skorzystać także rodzice, którzy już wyczerpali zasiłek opiekuńczy na ten rok.

Osoby, które zdecydują się na taką formę opieki nad dziećmi, otrzymają 80% wynagrodzenia. Dodatkowy zasiłek jest wypłacany na takich samych zasadach jak zasiłki z ubezpieczenia chorobowego. Aby z niego skorzystać, należy złożyć oświadczenie u pracodawcy – druk ZUS Z-15 A (w załączniku). Nie trzeba dołączać zwolnienia lekarskiego.

Z-15A

Oświadczenie o sprawowaniu opieki nad dzieckiem